זהירות חברתית

ייתכן שקשרים חברתיים בלתי רצויים יהיו מינימליים. עם זאת: הורים מנסים לנקוט אמצעי זהירות אפילו כאשר יש מינימום של סכנה • הרבי כותב

מאת: הרבי מליובאוויטש

ב"ה י' אייר, תשל"ב
ברוקלין, נ.י.

מר...
סגן הנשיא לעניינים עירוניים
באוניברסיטת העיר ניו יורק
ניו יורק, נ.י., 10021
שלום וברכה:

מסיבות מובנות, לא רציתי לכלול את הבא להלן במכתב האישור על האיחולים הטובים והמתחשבים שלך. אני מקווה שתקבל את הרעיונות שיבואו בחלק השני של מכתב זה באותה רוח שהם מובעים.

אבל תחילה, הרשה לי להתייחס להתרשמויות שלך שאתה כותב על הביקור האחרון שלך בארץ הקודש, ובייחוד ביחס אלי, ובהקשר זה אתה מזכיר "בדרך כלל, (אבל לא תמיד)" וכו'. זה עשוי להפתיע אותך אם אגיד ששמחתי להבחין בהערה זאת. שכן, לדעתי, אדם שמשביע את רצון כולם, יכול להשתייך רק לאחת משתי קטגוריות: או שהוא 'איש-כן', שמסכים עם כולם, ואין לו שום עמדה משלו. או, אדם שייתכן שיש לו רעיונות אישיים משלו, אבל חסר לו האומץ לנקוט בגלוי עמדה בשום נושא שהוא, ובכך הוא נותן את הרושם שהוא מסכים עם כולם. אחרת, לא ייתכן שאנשים יהיו תמיד בעלי דעה אחת, שכן, כפי שחכמינו ז"ל אומרים, "כשם שאין פרצופיהם של בני-אדם שווים, כך אין דיעותיהם שוות". הדבר נכון במיוחד לגבי העם היהודי, אותו מכנה התורה "עם חכם ונבון". כתוצאה מכך, לכל אחד מבני ישראל יש חכמה ותבונה ודעה משלו, כך שבלתי אפשרי לרצות את כולם כל הזמן, מלבד שתי הדוגמאות שהוזכרו למעלה.

יחד עם זאת, אני מרשה לעצמי לפרש את המלים שלך "לא תמיד", כך שחילוקי הדעות הם במצב של מיעוט.

ועתה לחלק החשוב יותר והרגיש יותר של מכתב זה, בו אני מרשה לעצמי להביע בפניך כמה רעיונות על יסוד הזיכרון שלי מהשיחה שלי עם ידידנו המשותף המנוח ד"ר יעקב הרצוג, וכן על יסוד ההתרשמויות שלי ממך מהפגישה והשיחה האישית שלנו. אבל מעל לכול, מכיוון שאני מייחס חשיבות רבה לעניין. והוא כדלהלן:

לפי ההערכה שלי את הגיל של בתך, היא נכנסה לתקופה בה לקשרים החברתיים שלה ולחברות שלה יש ללא ספק השפעה רבה עליה, דבר שבוודאי אין צורך להדגישו בפניך. ובייחוד, כשלוקחים בחשבון שאתה קשור לחתך מייצג של אוכלוסיית העיר, ובפרט הנוער האקדמי, שהיהודים מהווים מיעוט בקרבו, חשוב עוד יותר לוודא שלבתך יהיה קשר חברתי עם נוער יהודי. במלה "יהודי" אני מתכוון לא רק לאלה שהם יהודים מלידה, אלא הם יהודים גם בהשקפת העולם ובדרך החיים שלהם.
לאור העמדה שלך, בוודאי אין צורך שארבה לדבר כאן באריכות על התנאים השוררים באוניברסיטאות בימינו אלה. עם זאת, סביר יותר שדווקא אדם צעיר שמטבעו הוא טוב וידידותי וכו', יושפע מהסביבה.

ויובהר בזאת: ייתכן שקשרים חברתיים בלתי רצויים יהיו מינימליים במקרה פרטי זה. עם זאת, עקב החשיבות החיונית של מה שנמצא על כף המאזניים, הורים מנסים לנקוט אמצעי זהירות אפילו כאשר יש מינימום של סכנה.

מצד שני, בגלל שהעמדה שלך היא כזאת שהיא מביאה אותך לידי קשר עם לא-יהודים, אף על פי שהם ברמה גבוהה יותר בעולם המדע, אהבת הבריות וכו', קשה יותר לשים לב בזהירות להבדלה בין יהודים ל"חסידי אומות העולם" עליהם מדברים חכמינו ז"ל באופן כה נעלה.

אני בהחלט מכיר בעובדה שמניעת הדברים האמורים איננה דבר כל-כך קל. אף-על-פי-כן, על יסוד ההתרשמויות שלי, וגם מה ששמעתי מד"ר הרצוג, שאתה אדם שעובד קשה ואדם בעל אמונות חזקות, אני מאמין שהרבה מאוד תלוי בגישה שלך ובכוח הרצון שלך.

אני מקווה שלא תיפגע מהרעיונות שלי, שניתנו ללא הזמנה, בעניין אישי, אבל הרגשתי עצמי מחויב להביע אותם כתוצאה מהמניעים הטובים ביותר, כמובן.

בכל האיחולים הטובים ודרישת השלום הלבבית ביותר,

שלך בלבביות,

[חתימת יד קודשו של הרבי]

שתף לחברים

שתף