סעודה והתועדות לרגל יום ההילולא של אדמו”ר הזקן, בעל התניא והשו”ע, עם הרב אלעזר מרדכי קעניג, משפיע קהילת וישיבת חב”ד בנצרת עלית | ראשון, כ”ד טבת (225/1) | 20:30 | בבית חב”ד אלקנה

ציבור התושבים, גברים, נשים ונוער, מוזמנים להשתתף בהתוועדות חסידים לכבוד כ"ד טבת - יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן זי"ע בעל התניא והשולחן ערוך עם הרב אלעזר מרדכי קעניג שליט"א, משפיע בקהילת וישיבת חב"ד בנצרת עלית ההתוועדות תתקיים בעז"ה, ביום ראשון, כ"ד טבת (22.1‎) בשעה 8:30 בערב, בבית חב"ד, מרכז מסחרי, אלקנה הישיבה סביב לשולחנות ערוכים | הכניסה חופשית

ציבור התושבים, גברים, נשים ונוער, מוזמנים להשתתף בהתוועדות חסידים

לכבוד כ"ד טבת - יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן זי"ע בעל התניא והשולחן ערוך

עם הרב אלעזר מרדכי קעניג שליט"א, משפיע בקהילת וישיבת חב"ד בנצרת עלית

ההתוועדות תתקיים בעז"ה, ביום ראשון, כ"ד טבת (22.1) בשעה 8:30 בערב, בבית חב"ד, מרכז מסחרי, אלקנה

הישיבה סביב לשולחנות ערוכים | הכניסה חופשית

שתף לחברים

שתף