הרבי ומלחמת יום הכיפורים

מר אריה מורגנשטרן, מנהל המחלקה לתרבות תורנית בארה"ב מספר על פגישה מיוחדת יחד עם מר שלמה לוין, הקונסול הישראלי בנ.י. אצל הרבי מליובאוויטש מיד לאחר יום הכיפרים תשל"ד..

שתף לחברים

שתף